Privacy Policy

Privacy Policy 

Privacy beleid Quinn wood
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15-11-2023

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons Privacy-en Cookie-beleid.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van deze website en de daarop ontsloten dienstverlening van quinnwood.nl

Je gegevens zijn veilig en worden nooit aan derden verkocht.

Inhoud

 1. Contactgegevens
 2. Persoonsgegevens die Quinn wood verwerkt
 3. Met welk doel en op basis van welke grondslag Quinn wood persoonsgegevens verwerkt
 4. Geautomatiseerde besluitvorming
 5. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
 6. Delen van persoonsgegevens met derden
 7. Klachten
 8. Wijzigingen privacy beleid
 9. Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

1. Contactgegevens

van Heekstraat 29D

3125BN Schiedam. 

info@quinnwood.nl

Tel: 0621534702

2. Persoonsgegevens die Quinn wood verwerkt

Quinn wood verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt middels het plaatsen van een bestelling.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Quinn wood verwerkt:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer (eventueel)
- E-mailadres

-Ip-Adres

 3. Met welk doel en op basis van welke grondslag Quinn wood persoonsgegevens verwerkt

Quinn wood verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw bestelling;
- Verzenden van een  nieuwsbrief en/of reclamefolder (voor de toekomst);
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een bestelling uit te kunnen voeren;
- Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken(voor de toekomst);
- Om bestellingen bij je af te leveren;

-Ip adres om misbruik bij betaling te herkennen;

-Quinn wood verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Quinn wood neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Quinn wood) tussen zit, wel worden deze besluiten door een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Quinn wood) gecontroleerd.

Quinn wood gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Mijnwebwinkel.nl

Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. 

Mollie: 

Mollie BV is een betalingsplatform van voor betalingen vanuit de website, denk hierbij aan IDeal.

Als jij een order hebt geplaatst en je wilt betalen mag je kiezen uit bepaalde betalingsmogelijkheden.

Mollie laat je dan een venster zien zoals je gewend bent om te kunnen betalen met bijv. IDeal.

De website van een zogenaamde payment processor is een beveiligde verbinding.

Je betaalgegevens worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dan dus ook niet opgeslagen door Quinn wood.

My parcel:

Als je een bestelling plaatst is het onze taak om je pakket zo snel mogelijk bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel. MyParcel wordt gebruikt om adreslabels te genereren die worden bevestigd op je pakket zodat jij je bestelling middels een track & trace code kunt volgen. Het daadwerkelijk uitvoeren en bezorgen van je bestelling ligt in handen van PostNL. Het is daarom voor ons noodzakelijk je naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel en PostNL te delen. Deze gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

 

Google:

Wij gebruiken google analytics omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van onze website kunnen optimaliseren. Via deze website worden er daarom analytische cookies van google geplaatst.

De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd en versleuteld.

Jouw IP-Adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden.

Facebook:

Facebook is een online social media website wat jou vele opties bied om verbonden te zijn met cyberspace en iedereen met een profiel en/of pagina. Quinn wood gebruikt een bedrijfspagina op Facebook voor commerciële doeleinden.De gegevens die er worden gebruikt zijn jouw opgegeven gegevens vanuit jezelf of met toestemming van je Facebook profiel. Quinn wood gebruikt voor bijvoorbeeld winacties gegevens om met je in contact te komen zodra je hebt gewonnen. Dit gebeurt alleen met jouw toestemming. Voor elke winactie worden er voorwaarden gemaakt. Jij dient deze te accepteren voor jouw veiligheid als je mee wilt doen.Los van andere volgers heeft niemand toegang tot jouw gegevens als je toestemming geeft dat wij ze mogen gebruiken.

Instagram:

Instagram is een social media website die voornamelijk foto’s en video’s gebruikt om te laten zien aan volgers en/of de rest van de wereld door middel van profielen. Instagram is een onderdeel van Facebook en is ook gelinkt voor posts aan Facebook. Instagram wordt net zoals Facebook gebruikt voor commerciële doeleinden. Dit doen wij doormiddel van advertenties en posts. Hierbij gelden dezelfde voorwaarden als bij Facebook. 

Webwinkelkeur:

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

We vinden het belangrijk dat reviews een zo goed mogelijk beeld geven over onze producten en service. Onze beoordelingen worden daarom, onpartijdig, beheerd door WebwinkelKeur.

Webwinkelkeur heeft maatregelen getroffen om de echtheid van reviews te garanderen. Welke maatregelen dit zijn lees je hier.

Onze klanten worden niet beloond voor het schrijven van reviews. Er worden geen kortingen of andere cadeautjes gegeven.

5.Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens > Bewaartermijn: 60 dagen tot 7 jaar > Reden: Zodat wij gelijk jouw gegevens kunnen vinden mocht je bijvoorbeeld willen retourneren. Quinn wood bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contactgegevens > Bewaartermijn: 60 dagen tot 7 jaar > Reden: Zodat wij gelijk jouw gegevens kunnen vinden mocht je bijvoorbeeld willen retourneren.
 • Adres > Bewaartermijn: 60 dagen tot 7 jaar > Reden: Dezelfde reden die wordt gegeven voor de bovengenoemde categorieën.
 • Betaalgegevens > Bewaartermijn: 60 dagen tot 7 jaar > Reden: Voor de betalingsverkeer en retourzendingen.
 • Email > Bewaartermijn: 3 maand >Reden : Zodat we gelijk jouw gegevens kunnen terug vinden mocht er onverhoopt iets mis zijn met de order/garantie termijn.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij de factureren met uw gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang het termijn loopt (7 jaar) bewaren.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Quinn wood deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Quinn wood blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Quinn wood jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming dwz akkoord gaan van onze algemene voorwaarden en privacy policy tijdens het plaatsen van een bestelling op www.quinnwood.nl

 

7.Klachten

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

8 Wijzigingen in het privacy beleid

Quinn wood behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid.

9.Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Uw rechten Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Quinn wood. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken. 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

© 2019 - 2024 Quinnwood | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel